zadül mead kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zadül mead
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÂDÜ’l-MEÂD زاد المعاد

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 63-64
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) Hz. Peygamber’in hayatına, yaşayış ve uygulamalarına dair bilgileri derlediği eseri.
Mehmet Efendioğlu