zağarcıbaşı kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zağarcıbaşı
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZAĞARCIBAŞI

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 75-76
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Abdülkadir Özcan