zühd kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zühd
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÜHD الزهد

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 530-533
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
Semih Ceyhan

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Semih Ceyhan tarafından kaleme alınmıştır.



ZÜHD الزهد

( Diğer Dinlerde )

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 533-535
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
Kürşat Demirci

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Kürşat Demirci tarafından kaleme alınmıştır.



ZÜHD ve REKĀİK الزهد والرقائق

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 535-537
Hz. Peygamber’le ashabının zühd hayatına dair rivayetler ve bu konuyla ilgili literatür için kullanılan terim.
Mehmet Emin Özafşar



ez-ZÜHD ve’r-REKĀİK الزهد والرقائق

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 537-538
Abdullah b. Mübârek’in (ö. 181/797) zühd ve ahlâk konularına dair rivayetleri topladığı eseri.
Mehmet Emin Özafşar



ZÜHDÜ PAŞA

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 538-539
Osmanlı devlet adamı.
Ali Z. Oraloğlu



ZÜHDÜ PAŞA CAMİİ ve MEKTEBİ

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 539-540
İstanbul Kızıltoprak semtinde XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen cami ve mektep.
Ebru Karakaya