vakanüvis kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vakanüvis
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAK‘ANÜVİS وقعه نويس

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 457-461
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
Bekir Kütükoğlu