tilimsani şabbüzzarif kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde tilimsani şabbüzzarif
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TİLİMSÂNÎ, Şâbbüzzarîf الشاب الظريف التلمساني

Şemsüddîn Muhammed b. Afîfiddîn Süleymân b. Alî el-Kûmî et-Tilimsânî
yıl: 2012, cilt: 41,  sayfa: 167-168
Suriyeli Arap şairi.
Zülfikar Tüccar