sabuni ismail b. abdurrahman kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sabuni ismail b. abdurrahman
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SÂBÛNÎ, İsmâil b. Abdurrahman إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني

Ebû Osmân İsmâîl b. Abdirrahmân b. Ahmed b. İsmâîl es-Sâbûnî en-Nîsâbûrî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 359-360
Hadis âlimi, hatip ve vâiz.
Muhammed Aruçi