sabit b. hazm kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sabit b. hazm
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SÂBİT b. HAZM ثابت بن حزم

Ebü’l-Kāsım Sâbit b. Hazm b. Abdirrahmân es-Sarakustî el-Endelüsî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 351-352
Hadis hâfızı ve lugat âlimi.
Ayşe Esra Şahyar