nahiye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nahiye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NAHİYE ناحيه

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 306-308
Osmanlılar’da coğrafî ve idarî bakımdan muayyen bir bölgeyi veya birimi ifade eden tabir.
İlhan Şahin