nafi kelimesi ile başlayan 8 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nafi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂFİ‘ النافع

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 285-286
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Bekir TopaloğluNÂFİ‘ نافع

Ebû Abdillâh Nâfi‘ b. Hürmüz (Sercis, Kâvus) el-Kureşî el-Adevî el-Medenî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 286-287
Abdullah b. Ömer’in âzatlı kölesi, tâbiî.
İbrahim HatiboğluNÂFİ‘ b. ABDURRAHMAN نافع بن عبد الرحمن

Ebû Ruveym Nâfi‘ b. Abdirrahmân b. Ebî Nuaym el-Medenî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 287-289
Kırâat-i seb‘a imamlarından.
Tayyar AltıkulaçNÂFİ‘ b. EZRAK نافع بن الأزرق

Ebû Râşid Nâfi‘ b. el-Ezrak b. Kays b. Nehâr el-Hanefî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 289-290
Hâricîler’in Ezârika fırkasının lideri.
Mustafa ÖzNÂFİLE النافلة

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 290-292
Farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimi.
Fahrettin Atar

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Fahrettin Atar tarafından kaleme alınmıştır.NÂFİLE النافلة

( Tasavvuf )

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 292-293
Farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimi.
Süleyman Uludağ

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Süleyman Uludağ tarafından kaleme alınmıştır.NÂFİZ النافذ

yıl: 2006, cilt: 32
Kurulmasıyla birlikte derhal işlerlik kazanan akid anlamında fıkıh terimi.
bk. İCÂZET; MEVKUFNÂFİZ BEY, Durakçı

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 293-294
Dinî eserler bestekârı ve icracısı, zâkir.
Nuri Özcan