nadir şah kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nadir şah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂDİR ŞAH نادر شاه

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 276-277
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Azmi ÖzcanNÂDİR ŞAH نادر شاه

Muhammed Nâdir Şah b. Muhammed Yûsuf b. Yahyâ
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 278
Afgan kralı (1929-1933).
Rıza Kurtuluş