naci maruf kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde naci maruf
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂCÎ MA‘RÛF ناجي معروف

Nâcî b. Ma‘rûf b. Abdirrezzâk el-Ubeydî el-A‘zamî el-Bağdâdî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 273-274
Iraklı medeniyet tarihçisi ve yazar.
Kasım Kırbıyık