nablusi osman b. ibrahim kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nablusi osman b. ibrahim
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NABLUSÎ, Osman b. İbrâhim عثمان بن إبراهيم النابلسي

Ebû Amr Alâüddîn (Fahrüddîn) Osmân b. İbrâhîm b. Hâlid el-Kureşî es-Safedî en-Nâblusî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 271-272
Eyyûbîler döneminde Mısır malî divanları ve uygulamalarına dair eserleriyle tanınan devlet adamı.
Cengiz Tomar