nablus kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nablus
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NABLUS نابلس

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 265-268
Filistin’de tarihî bir şehir.
Ş. Tufan BuzpınarNABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil عبد الغني بن إسماعيل النابلسي

Abdülganî b. İsmâîl b. Abdilganî b. İsmâîl en-Nâblusî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 268-270
Sûfî, fakih, edip ve şair.
Ahmet ÖzelNABLUSÎ, İsmâil b. Abdülganî إسماعيل بن عبد الغني النابلسي

İsmâîl b. Abdilganî b. İsmâîl ed-Dımaşkī en-Nâblusî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 270-271
Hanefî âlimi.
Şükrü ÖzenNABLUSÎ, Osman b. İbrâhim عثمان بن إبراهيم النابلسي

Ebû Amr Alâüddîn (Fahrüddîn) Osmân b. İbrâhîm b. Hâlid el-Kureşî es-Safedî en-Nâblusî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 271-272
Eyyûbîler döneminde Mısır malî divanları ve uygulamalarına dair eserleriyle tanınan devlet adamı.
Cengiz Tomar