nabi kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nabi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂBÎ نابي

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 258-260
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Abdülkadir KarahanNÂBİGA el-CA‘DÎ النابغة الجعدي

Ebû Leylâ Kays b. Abdillâh b. Udes b. Rebîa en-Nâbiga el-Ca‘dî el-Âmirî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 260-261
Muhadram şairlerden, sahâbî.
Zülfikar TüccarNÂBİGA eş-ŞEYBÂNÎ النابغة الشيباني

Abdullāh b. el-Muhârik b. Süleym b. Hudayra (Husra) en-Nâbiga eş-Şeybânî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 261-262
Arap şairi.
Süleyman TülücüNÂBİGA ez-ZÜBYÂNÎ النابغة الذبياني

Ebû Ümâme (Ebû Akreb) Ziyâd b. Muâviye b. Dabâb (Dıbâb) b. Câbir en-Nâbiga ez-Zübyânî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 262-263
Câhiliye devri şairi.
Süleyman TülücüNÂBİTE النابتة

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 263-264
Mu‘tezile kelâmcılarının, inanç konularında aklî istidlâle başvurmadıkları gerekçesiyle bazı âlimler için kullandıkları küçültücü isim.
İlyas ÜzümNÂBİZÂDE NÂZIM

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 264-265
Hikâye ve roman yazarı.
Abdullah Uçman