melibari kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde melibari
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MELÎBÂRÎ المليباري

Zeynüddîn b. Abdilazîz b. Zeyniddîn b. Alî el-Ma‘berî el-Melîbârî
yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 48-49
Malabar tarihine dair eseriyle tanınan Şâfiî âlimi.
Ahmet Özel