maglayliç ibrahim efendi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde maglayliç ibrahim efendi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MAGLAYLİÇ, İbrâhim Efendi

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 311
Bosnalı âlim, siyaset adamı.
Muhammed Aruçi