leskofçalı galib kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde leskofçalı galib
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


LESKOFÇALI GALİB

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 140-141
Encümen-i Şuarâ topluluğu şairlerinden.
İskender Pala