karmatiler kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde karmatiler
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KARMATÎLER القرامطة

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 510-514
Aşırı Şiî İsmâiliyye mezhebine mensup bir zümre.
Sabri Hizmetli