icazet kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde icazet
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İCÂZET الإجازة

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 393-400
İslâmî eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve meslekte yeterlilik için gerekli izin ve onayı ifade eden terim.
Cemil Akpınar

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Cemil Akpınar tarafından kaleme alınmıştır.İCÂZET الإجازة

( Kıraat )

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 400-401
İslâmî eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve meslekte yeterlilik için gerekli izin ve onayı ifade eden terim.
Mehmet Ali Sarı

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mehmet Ali Sarı tarafından kaleme alınmıştır.İCÂZET الإجازة

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 401-403
Bir hukukî işlemin işlerlik ya da bağlayıcılık kazanabilmesi için hak sahibinin onay vermesi anlamında terim.
H. Yunus ApaydınİCÂZETNÂME

yıl: 2000, cilt: 21
bk. İCÂZET