ibnüs sayrafi ebu zekeriyya kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnüs sayrafi ebu zekeriyya
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebû Zekeriyyâ أبو زكريّا ابن الصيرفي

Ebû Zekeriyyâ Cemâlüddîn Yahyâ b. Ebî Mansûr b. Ebi’l-Feth el-Harrânî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 200
Hanbelî fakihi.
Ahmet Özel