ibn ammar fahrülmülk kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn ammar fahrülmülk
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN AMMÂR, Fahrülmülk فخر الملك ابن عمّار

Ebû Alî Fahrülmülk Ammâr b. Muhammed b. Ammâr el-Kādî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 311-312
Trablusşam’da hüküm süren Ammâroğulları’nın son emîri (1099-1109).
Abdülkerim Özaydın