himyeri ibn abdülmünim kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde himyeri ibn abdülmünim
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HİMYERÎ, İbn Abdülmün‘im ابن عبد المنعم الحميري

Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün‘im es-Sanhâcî el-Himyerî
yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 60-61
er-Ravżü’l-mi‘ŧâr adlı eseriyle tanınan Mağribli coğrafyacı.
Mustafa L. Bilge