habeş hasib kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde habeş hasib
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HABEŞ el-HÂSİB حبش الحاسب

Ahmed b. Abdillâh el-Mervezî
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 367-369
Astronomi ve matematik bilgini.
İhsan Fazlıoğlu