galib b. abdullah kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde galib b. abdullah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GĀLİB b. ABDULLAH غالب بن عبد الله

Gālib b. Abdillâh b. Mis‘ar el-Kinânî
yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 327
Sahâbî.
Hüseyin Algül