gafiki ahmed b. muhammed kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde gafiki ahmed b. muhammed
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GĀFİKĪ, Ahmed b. Muhammed أحمد بن محمد الغافقي

Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Seyyid el-Gāfikī
yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 281-282
Endülüslü botanik âlimi, hekim ve eczacı.
Arslan Terzioğlu