dabbi ahmed b. yahya kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde dabbi ahmed b. yahya
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


DABBÎ, Ahmed b. Yahyâ أحمد بن يحيى الضبي

Ebû Ca‘fer Ahmed b. Yahyâ b. Ahmed b. Amîre ed-Dabbî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 395-396
Buġyetü’l-mültemis adlı biyografik eseriyle tanınan Endülüslü tarihçi ve hadis âlimi.
Mehmet Aykaç