cürcani ismail b. hasan kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cürcani ismail b. hasan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CÜRCÂNÎ, İsmâil b. Hasan إسماعيل بن حسن الجرجاني

Ebû İbrâhîm Zeynüddîn İsmâîl b. Hasen el-Hüseynî el-Cürcânî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 133-134
Hârizmşahlar döneminin ünlü hekim ve cerrahı.
Hasan Doğruyol