abdullah efendi ebezade kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde abdullah efendi ebezade
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABDULLAH EFENDİ, Ebezâde

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 98
Osmanlı şeyhülislâmı.
Mehmet İpşirli