şah mahmud nisaburi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şah mahmud nisaburi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞAH MAHMÛD NÎSÂBÛRÎ شاه محمود نيسابوري

yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 256-257
Safevî dönemi nesta‘lik hattatı.
Muhittin Serin