çaldıran savaşı kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde çaldıran savaşı
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÇALDIRAN SAVAŞI

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 193-195
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
Mustafa Çetin Varlık