çağmini kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde çağmini
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÇAĞMÎNÎ الچغميني

Mahmûd b. Muhammed b. Ömer el-Çağmînî el-Hârizmî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 182-183
Astronomi ve matematik bilgini, hekim.
Sadettin Ökten