çınar vakası kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde çınar vakası
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÇINAR VAK‘ASI

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 301-302
IV. Mehmed devrinde 1656’da yeniçerilerle sipahilerin İstanbul’da çıkardıkları isyana verilen ad.
Münir Aktepe